Ми виступаємо за гідне життя
до останнього подиху
Меморандум
МЕМОРАНДУМ
За гідне життя до останнього подиху
був підписаний 16.03.2021 представниками пацієнтських організацій, благодійних фондів та фахівців у сфері паліативної допомоги
Ми, що нижче підписалися, цим Меморандумом висловлюємо свої наміри у об'єднанні зусиль для сприянні розвитку системи паліативної допомоги для дорослих та дітей в Україні, захисту прав кожного пацієнта та його родини, які потребують паліативної допомоги, захисту права пацієнта на збереження гідності наприкінці життя, права на здоров'я та доступу до знеболення:

1. Люди, які потребують паліативної допомоги, в тому числі діти, повинні мати можливість повноцінно жити, їх необхідно поважати як особистостей в усіх аспектах догляду. За будь-яких обставин важливо, щоб оточення демонструвало повагу до окремих культурних норм та переконань пацієнта. Добре знати біографію пацієнта, історію сім'ї, бажання й уподобання людини, це важливо у всіх аспектах догляду, і вони повинні бути включені в планове та комплексне лікування.

2. Надавати послуги паліативної медицини шляхом роботи колективу навчених фахівців різного профілю, гарантувати якість послуг та їх покриття національною системою охорони здоров'я.

3. Оцінювати наявність і рівень болю та інших симптомів, які завдають страждань, із використанням спеціальних методів, що відповідають віку та стану дорослого або дитини.

4. Забезпечувати ефективну профілактику прогнозованих симптомів, приділяючи особливу увагу усуненню болю, а також ефективній корекції вже наявних симптомів.

5. Пропонувати стратегії лікування, які базуються на шанобливому ставленні до незалежності, гідності, соціальних та приватних аспектів життя дорослого або дитини, його / її добових ритмів, а також виключають непотрібні інвазивні, болючі й тяжкі процедури.

6. Інформувати та гарантувати ранній доступ до якісної паліативної допомоги, запобігати проблемам, пов'язаними з множинними або складними захворюваннями, полегшувати процес догляду за важкохворим пацієнтом, надавши відповідні послуги та гарантуючи їх якість.

7. Навчати осіб, що здійснюють догляд, не тільки спеціальним професійним навичкам, розвиваючи в них здатність бути частиною команди, усвідомлювати й шанувати етичні принципи, на яких базується цей різновид догляду за хворими.

8. Результати, якість життя і потреби мають оцінюватися за допомогою заходів, що відповідають міжнародно визнаним критеріям оцінки результатів.

9. Медичний персонал, персонал установ соціального захисту населення, місцеві громади та організації мають підтримувати пацієнтів і тих, хто їм близький, незалежно від умов надання медичної допомоги. Вони повинні сприяти соціальним зв'язкам, забезпечувати поінформованість про паліативну допомогу.

10. З огляду на інтереси пацієнта дорослого чи дитячого віку та за будь-яких обставин, шанувати й підтримувати культурні, духовні, релігійні та сімейні цінності, що становлять основу особистісної ідентичності.

11. Паліативна допомога є правом людини і стосується прав на здоров'я, недискримінацію, свободу релігійних переконань і свободу від жорстокого, нелюдського та принизливого ставлення, як це передбачено законодавством про права людини.


16.03.2021 Меморандум «За гідне життя паліативних пацієнтів» підписали:

- Ірина Микичак
- Максим Босенко
- Леся Брацюнь
- Яніна Соколова
- Олеся Корженевська
- Марина Лободіна
- Ксенія Шаповал
- Марта Гвоздь
Тільки разом
Соціальна ініціатива «За гідне життя до останнього подиху» реалізовується спільними зусиллями